Prehlásenie o ochrane osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.Ochrana osobných údajov1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ROMAX RK s.r.o. (ďalej len "správca")1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:ROMAX RK s.r.o.Beňovského 5387/3905 01 Senica1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie Vami objednaných produktov a daňových dokladov za produkty nakúpené na www.romax.sk a obchodných oznámení.3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy SCHARTIS s.r.o. (spracovanie účtovných dokladov), Slovenská pošta (doručovateľská spoločnosť)6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email adrese :romax@romax.sk6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. 6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Dostupnost: Skladom

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info